Galatasaray Cimbom Emoji Klavye Privacy Policy

Galatasaray Emoji Sözleşmesi

Galatasaray Emoji servisleri, sözleşme koşulları altında sunulmaktadır.

Sözleşmenin Onaylanması

Galatasaray Emoji servisini kullanmak, Galatasaray Emoji kullanıcı sözleşmesi

hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Hizmetlerin Tanımı

Galatasaray Emoji, Galatasaray Emoji’un belirleyeceği çeşitli servisleri ve

hizmetleri kullanıcıların kullanımına sunar.

Hizmetlerin Tanımı

Galatasaray Emoji, Galatasaray Emoji’nin belirleyeceği çeşitli servisleri ve

hizmetleri kullanıcıların kullanımına sunar.

Kullanıcının Sorumlulukları

Kullanıcı Galatasaray Emoji servislerinden yararlandığı sırada,

i. Galatasaray Emoji tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif

hakkının Galatasaray Emoji’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde

çoğaltıp, dağıtmayacağını,

ii. Galatasaray Emoji servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir,

düşünce, ifade, Galatasaray Emoji ortamına eklediği bilgilerin

sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Galatasaray Emoji’un bu

bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

iii. Galatasaray Emoji tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18

yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple doğacak

sakıncalı durumlardan Galatasaray Emoji’un sorumlu olmayacağını,

iv. Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak,

bilgilerden Galatasaray Emoji’un sorumlu olmayacağını,

v. Galatasaray Emoji’de sunulan hizmetlere Galatasaray Emoji tarafından

belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir

şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı

ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Galatasaray Emoji’un

uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

vi. Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek

zararlardan ötürü Galatasaray Emoji’nin sorumlu olmayacağını,

vii. Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü

ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

viii. Galatasaray Emoji servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir

kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcı rızası dahilinde

olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer

kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin

kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Galatasaray

Emoji’dan tazminat talep etmemeyi,

ix. Galatasaray Emoji’dan izin almadan Galatasaray Emoji servislerini ticari

ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

x. Kurallara aykırı davrandığı takdirde Galatasaray Emoji’nin gerekli

müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı servis dışına çıkarma ve

kullanımına son verme hakkına sahip olduğunu,

xi. Galatasaray Emoji’nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

xii. Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye

kullanmamayı,

xiii. Kullanıcının yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu

olduğunu,

Kabul ve taahhüt etmiştir.

Galatasaray Emoji’nin Yetkileri

Galatasaray Emoji herhangi bir zamanda kısmi ya da tüm sistemin çalışmasını

geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre

askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Galatasaray Emoji’nin

kullanıcılarına veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Galatasaray Emoji servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak

sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir

olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

Galatasaray Emoji kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge,

yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif

haklarına sahiptir.

Galatasaray Emoji, kullanıcılarının ilettiği kişisel bilgileri Galatasaray Emoji ve

Galatasaray Emoji işortaklarının tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri için

kullanmaya tam yetkilidir. Kullanıcılar bu konularda Galatasaray Emoji ve

Galatasaray Emoji işortaklarından e-posta almayı kabul ederler.

Galatasaray Emoji, kullanıcının başka web-sitelerine / uygulamalara geçişini

sağlayabilir. Bu taktirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Galatasaray

Emoji’nin sorumlu olmadığını kabul eder.

Galatasaray Emoji üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik

gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Galatasaray Emoji ilave servisler

açabilir, bazı servislerini kısmen veye tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale

dönüştürebilir. Şu anda ücretsiz verilmekte olan servisler kısmen veya tamamen

ücretli hale dönüştürülebilir.

Galatasaray Emoji, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla

işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut

maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde

kullanıcının hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini

uygulamayı kullanma suretiyle onaylamış demektir.

Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek itilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki

hükümler,

hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vs.)

uygulanacaktır.

Yürürlük

Kullanıcı uygulamayı kullanması durumunda bu sözleşme taraflar arasında

süresiz olarak yürürlüğe girer.

Fesih

Galatasaray Emoji dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.